Друк

Про інститут. Історія створення

Із запровадженням в наше життя ринкових відносин, став чітко просліджуватись відплив із традиційних вищих навчальних закладів молоді, що проживає у провінції. Така ситуація склалась із-за багатьох обставин і, в першу чергу, фінансових: невеликий рівень зарплати в регіонах, висока оплата за навчання, ціни великого міста. А саме уроженці сіл, маленьких містечок вдосконалюють глобальний науковий прогрес.

Тому в ім’я справедливості, духовного і соціально – економічного розвитку України екс-міністр освіти України, прогресивна людина з світовим ім’ям, академік, професор, доктор наук П.М. Таланчук створив вищий навчальний заклад "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" з філіями у всіх регіонах України саме для того, щоб талановиті діти із провінцій змогли б отримати у себе вдома якісну вищу освіту. Її основою є професорсько – викладацький склад, а саме: доктори та кандидати наук, автори підручників, які, по-перше, своїми науковими досягненнями збагачують навчальний процес взагалі, а ,по-друге, залучають до науково - дослідної роботи талановите та здібне студентство. Саме ця молодь, що отримала сучасну і високоякісну освіту, зробить Україну процвітаючою державою.

Новокаховський гуманітарний інститут вищого навчального закладу "Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" створено у травні 1999 року в самому серці Херсонщини - місті Нова Каховка. Він готує спеціалістів з двома рівно вираженими особливостями: високий фаховий рівень і безмежна відданість розбудові незалежної української держави.


Президент П.М. Таланчук перед студентами НГІ

10 років тяжкої праці і натхненної творчості дали результати. Сьогодні в Новокаховському гуманітарному інституті навчається майже 2000 студентів за освітньо – кваліфікаційними рівнями "бакалавра", "спеціаліста", "магістра" на спеціальностях "Правознавство", "Облік і аудит", "Банківська справа", "Фінанси і кредит", "Психологія", "Будівництво", "Програмна інженерія" та "Комп’ютерна інженерія".

До речі спеціалістів і магістрів з "Банківської справи" на Херсонщині готує тільки Новокаховський гуманітарний інститут.

Якщо прослідкувати динаміку розвитку Новокаховського гуманітарного інституту, то можна побачити наступне – кількість студентів у 1999 році була – 63, в 2007 – 2010 роках – 2000 осіб.


Експозиція НГІ в музеї міста

З перших років існування нашого ВУЗу всі зусилля було направлено на пошук і мобілізацію інтелектуальних і фінансових ресурсів для стабільного росту інституту. Пріоритетною метою з самого початку була обрана якість освіти, і час показав вірність обраної мети. В вересні 1999 року в аудиторію к першим студентам увійшли доктор соціологічних наук, професор НАН України, радник Президента України, провідний вчений С.А, Макєєв, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, професор Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка, співавтор Кримінального кодексу України В.В. Молдован, доктор юридичних наук, професор Національної академії МВС України, співавтор Цивільного кодексу України О.О. Підопригора,   доктор   юридичних   наук, фахівець в галузі Адміністративного права І.Л. Бородін, доктор юридичних наук, зав.кафедри "Адміністративного та фінансового права базового ВУЗу А.І. Берлач, доктор юридичних наук, провідний вчений, заслужений юрист України, фахівець в галузі "Теорії держави та права" Р.А. Калюжний. та ще багато відомих в освітянському та науковому світі особистостей. Сьогодні через роки кадрова картина дещо змінилася: ми виховали та вивчили своїх науковців, але залишилися вірними і вдячними нашим видатним вченим, які кували славу і добре ім’я Новокаховського гуманітарного інституту, і які в більшості своїй і зараз з нами, передають свій унікальний досвід нашим студентам. Зараз в Новокаховському гуманітарному інституті працюють 105 осіб професорсько – викладацького складу.


Відкрита лекція

Не віриться, що десять років тому інститут орендував один кабінет, де працював колектив на чолі з ректором і одна навчальна аудиторія для занять студентів. На печатній машинці набирали свою першу ліцензійну справу для підготовки юристів на освітньо – кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст. Тільки но починали збирати власну юридичну бібліотеку... І вже через два роки правова бібліотека Новокаховського гуманітарного інституту налічувала 10 тисяч екземплярів, і була признана кращою в області. З’явився перший комп’ютерний клас. Збільшився аудиторний фонд.

Зараз бібліотечний фонд нараховує більше 42 тисячі посібників і підручників, введено в дію п’ять комп’ютерних класів зі 160-тью новітніми комп’ютерами.

2007 рік – тріумфальний в історії Новокаховського гуманітарного інституту, інститут нарешті придбав довгоочікувані приміщення, які розташовуються у власній 7-ми поверховій будівлі.Монтажно-будівельні роботи в лекційних аудиторіях. Новий навчальний корпус.

Були зняті останні важелі, які гальмували відкриття в 2008 році напрямів підготовки з галуззі знань "Інформатика та комп’ютерна техніка".

Сьогодні Новокаховський гуманітарний інститут:

  • це потужна науково – педагогічна і матеріально – технічна база, науково – дослідна, соціальна та інформаційна інфраструктура,
  • це просвітницький, правоохоронний, духовний і спортивний центр,
  • це традиційний конкурс при вступі,
  • це безкоштовне навчання для дітей з особливими потребами, сиріт, дітей з малозабезпечених родин
  • це єдина в Херсонській області військова кафедра, тощо.

І все Це, в першу чергу, завдяки Ректору Новокаховського гуманітарного інституту – Севрюкову Георгію Івановичу, кандидату філософських наук, якого нагороджено орденом Св. Софії і визнано лауреатом в номінації "Особистість року - 2006", а в 2008 році присвоєно звання Заслуженого діяча освіти і науки України.

Ректор Новокаховського гуманітарного інституту Університету "Україна" – людина, для якої гармонія в освіті, взагалі в суспільстві є метою його життя. Він впевнений, що освіта повинна служити своєму найвищому покликанню – бути основою, рушієм і прискорювачем суспільного прогресу. І це – важлива вимога часу.

Георгій Іванович Севрюков щиро вірить, що якісний , прогресивний рівень навчання в Новокаховському гуманітарному інституті Університету "Україна" дає можливість не тільки поставити знання і науковий потенціал наших студентів на один рівень зі столичним, але й багато у чому їх випередити і створити студентську і професійну еліту в регіоні.

Його кредо – самовіддано служити людям та своїй справі.

Новокаховський гуманітарний інститут під керівництвом Георгія Івановича Севрюкова поклав на себе дуже високі зобов’язання в створенні освітньо – наукової системи з надзвичайно високою корпоративною культурою і формуванні виробничої аури на родинній, партнерській основі з європейськими болонськими стандартами демократизації освітнього процесу.


Голова студентської ради 2007 року М.Боднар приймає новий навчальний корпус у виконроба

Через освітню діяльність червоною ниткою проходить виховна та наукова роботи, які здійснюються як в аудиторії під час навчання, так і через студентське самоврядування, наукові і громадські організації, спортивні клуби та КВК.

Особливо бажано відмітити єдину на Херсонщині громадську студентську організацію "Громадська приймальня", роботу якої оцінив міністр юстиції України О.В. Лавринович. "Громадська приймальня" надає безкоштовну юридичну допомогу малозахищеним верствам населення: малозабезпеченим, інвалідам, пенсіонерам тощо. Члени студентської організації за 4 роки допомогли більш ніж 1500 особам, в тому числі з виїздом в сільську місцевість.

Активно продовжує свою правову і природоохоронну діяльність еколого – правовий клуб "Оазис". Члени клубу, а це, в основному, майбутні юристи сумісно з органами прокуратури, санепідемстанції склали не один десяток протоколів на ганебне ставлення до навколишнього середовища на власників закладів, особливо громадського харчування, які створили справжні сміттєзвалища із пластикових, шкідливих для здоров'я, пляшок, спалюють багаття та інше. Всі факти супроводжуються відеозйомкою. І хочу сказати, що еколого – правовий клуб "Оазис" вже зробив достатньо вагому непідкупну караючу репутацію серед нечистоплотних підприємців. Члени "Оазису" два рази на рік організовують екологічний десант "Чисте джерело" та очищають від сміття прибережну паркову зону. Ведеться еколого – правова просвітницька робота, видається власний тижневик "Оазис".

В Новокаховському гуманітарному інституті також функціонують наукові клуби лінгвоукраїнства, економічних знань, які відповідно очолюють кандидат філологічних наук Яковлєва О.Ю. та доктор економічних наук Кравченко Г.М. Науково – політичний клуб "Відродження" досліджує генезис козацтва на Херсонщині.

Студенти спеціальності "Облік і аудит", "Банківська справа" приймають активну участь у конкурсах наукових робіт молодих спеціалістів, за що студенти спеціальності "Банківська справа" Анцибол К.О., Завацька С.В., Підручний М.О. були нагороджені грамотами Українського недержавного аналітичного центру "Інститут реформ". Студентка спеціальності "Правознавства" Маєвська І.М. посіла 1-е місце у другому (обласному) етапі ІІІ Міжнародного конкурсу з української мови ім.. П.Яцика. Це були перші ластівки, а зараз відзначені різноманітними нагородами на різних наукових конференціях десятки студентів.

Плідними були ці роки на підручники та посібники професорсько – викладацького складу кафедр: всього 127 видань, в тому числі на кафедрах "Правознавство" – 31, "Банківської справи" – 16, "Обліку і аудиту"- 17, "Економічної теорії" – 10, "Фінансів" – 14, "Психології" – 7, "Соціально – гуманітарних дисциплін" – 32.

В 2008 році два викладача виходять на захист кандидатської дисертації з економіки, в аспірантурах навчаються три юристи, два економісти та один психолог.

Ще один міністр, а саме міністр освіти і науки України В.Г. Кремень в 2004р. відзначив наукову роботу студентки Новокаховського гуманітарного інституту Хуторної Ольги, а нині аспірантки і молодого викладача, доречи єдиної з Університету "Україна", яка за результатами Всеукраїнського конкурсу на кращу наукову роботу серед студентів і аспірантів ВНЗ з питань виборів та референдумів в Україні виборола призове місто.

Новокаховський гуманітарний інститут має власний вокально інструментальний ансамбль "Таврія", в составі студентського ІV курсу економічного факультету. В 2005 році ВІА "Таврія" зайняла Гран – при на міжнародному фестивалі в Болгарії.


Соліст гурту "Таврія" Сергій Ярема з нагородою

За спортивну діяльність міста Нової Каховки, а подекуди і Херсонщини взагалі, традиційно "відпрацьовує" Новокаховський гуманітарний інститут. І не для того, щоб прикрити бездіяльність державних адміністрацій, а тому, що спорт – це частина життя студентів і колективу Новокаховського гуманітарного інституту, і в першу чергу ректора Георгія Івановича Севрюкова, юнацькі роки якого, студентство і до наступного часу насичені любов’ю до спорту, прагненням до перемог.

Лідерство спортсменів Новокаховського гуманітарного інституту безспірно і в індивідуальних, і в командних видах спорту.

Так, Піскунов Владислав – майбутній юрист, майстер спорту міжнародного класу, неодноразовий чемпіон України, срібний призер чемпіонату Європи, бронзовий призер чемпіонату світу, учасник олімпійських ігор в Афінах.

Новожилова Ірина – майбутній економіст, член збірної команди України з метання молоту, майстер спорту міжнародного класу, неодноразова чемпіонка України, чемпіон Всеукраїнської Універсіади 2007, має ліцензію на поїздку на Олімпійські ігри до Пекіну.

Ярошенко Сергій – майбутній юрист, член збірної команди України з великого тенісу, майстер спорту міжнародного класу, неодноразовий чемпіон України, призер багатьох міжнародних турнірів з 2000р. по 2007р.

Студент IV курсу Гурнаков Андрій чемпіон Європи та призер миру з пауерліфтингу і це при тому, що він не має ніг.

Новокаховський гуманітарний інститут пишається своїми футбольними командами: студентською і професорсько – викладацькою.

Волейбольна команда Новокаховського гуманітарного інституту пройшла шлях від новачка до І ліги чемпіонату України.

Взятий декілька років тому назад в оренду напівзруйнований центральний міський спортзал став гордістю не тільки міста і області, а всього південного району. Сьогодні – це сучасний, яскравий, комфортний спортивно – оздоровчий комплекс.

Одним із показників якості нашої плідної роботи є той факт, що випускники Новокаховського гуманітарного інституту користуються великим попитом.

І не стільки тому, що в регіоні існуєпевний кадровий вакуум на цих фахівців, а тому що наші випускники добре володіють як поглибленими спеціальними знаннями, навичками науково-дослідної та організаційної діяльності, ще й мають певний досвід їх застосування та продукування нових знань для розв’язання проблемних професійних завдань у відповідній сфері господарської діяльності.

Карта працевлаштування наших випускників досить обширна . Це, зрозуміло, Херсонщина: Нова Каховка, Каховка, Бориславський, Великолепетихський р-ни тощо, це Миколаїв, Дніпропетровськ, Харків, Київ. Доречи Київ на сьогодні "забрав" у нас майже 80 найкращих випускників, з них один червонодипломник виграв конкурс и нині працює в Міністерстві юстиції України, і цей факт красномовно підтверджує їх високу якість, але столиця сама багата на ВУЗи.

І з кожним роком заявок на майбутніх фахівців більшає, так як багато наших випускників вже самі керівники, і добре розуміють, що для процвітання їх підприємств, закладів потрібні високоякісні талановиті кадри.

Так, наші випускників Роговський Андрій і Кубатко Віталій, нині керуючі філіями банків Миколаєва та Нової Каховки, вже зробили замовлення на ви пускників 2008 року для роботи в кредитній та юридичній службах.

І це є важливою вимогою часу. Адже саме якісна освіта є основою, рушієм і прискорювачем суспільного прогресу на благо всіх нас, нашої України.

Зберігши власні здобутки і озброївшись кращими європейськими новаціями, ми створюємо одну із найкращих вищих шкіл країни.

Address

м. Нова Каховка, вул. Горького 9Д
тел. +380(5549)7-83-55

Чи встигаєте Ви підготуватися
до занять?

так, завжди готуюсь до всіх занять;
голосувати
не до всіх, але до більшості;
голосувати
тільки до занять з основних дисциплін;
голосувати
тільки до занять, які мені цікаві;
голосувати
взагалі не встигаю готуватися
голосувати