Портфоліо освітньої програми "Фінанси, банківська справа та страхування"

спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування ОКР Бакалавр

І. Навчально-методичне забезпечення освітньої програми

1.2 Стандарт вищої освіти Фінанси, банківська справа і страхування ОКР Бакалавр
1.5 Освітньо-професійна програма Фінанси, банківська справа і страхування 2019 ОКР Бакалавр
1.6 Навчальний план 072 Фінанси, банківська справа і страхування ОКР Бакалавр

ІІ. Історія створення і розвитку освітньої програми

ІІІ Навчально-методичне забезпечення освітніх компонентів

3.1 Робочі програми
3.3. Анотації дисциплін
3.4 Методичні рекомендації виконання курсових робіт
3.5 Методичні рекомендації виконання практичних робіт

ІV. Кадровий склад

4.1 Склад проектних груп
4.2 Склад груп забезпечення спеціальності
4.3 Кадровий склад кафедри Управл та адмініністрування
4.11 Гарант освітньої програми

V. Зв'язки з ринком праці та ключовими роботодавцями і професійними асоціаціям

5.4 Бази практик
5.5 Склад ради роботодавців Облік і оподаткування

VI. Академічна мобільність здобувачів вищої освіти

VIІ. Наукова робота студентів

VIІІ. Підсумкова атестація

8.1 Тематика дипломних робіт

ІХ. Гарантії якості освітньої програми

Х. Інше

спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування ОКР Магістр

І. Навчально-методичне забезпечення освітньої програми

1.2 Стандарт вищої освіти Фінанси, банківська справа і страхування ОКР магістр
1.5 Освітньо-професійна програма Фінанси, банківська справа і страхування 2019 ОКР магістр
1.6 Навчальний план 072 Фінанси, банківська справа і страхування ОКР магістр

ІІ. Історія створення і розвитку освітньої програми

ІІІ Навчально-методичне забезпечення освітніх компонентів

3.1 Робочі програми
3.3. Анотації дисциплін
3.4 Методичні рекомендації виконання курсових робіт
3.5 Методичні рекомендації виконання практичних робіт
3.6 Методичні рекомендації виконання дипломних робіт


ІV. Кадровий склад

4.1 Склад проектних груп
4.2 Склад груп забезпечення спеціальності
4.3 Кадровий склад кафедри Управл та адмініністрування
4.11 Гарант освітньої програми

V. Зв'язки з ринком праці та ключовими роботодавцями і професійними асоціаціям

5.5 Бази практики
5.6 Склад ради роботодавців Облік і оподаткування

VI. Академічна мобільність здобувачів вищої освіти

VIІ. Наукова робота студентів

VIІІ. Підсумкова атестація

8.1 Тематика дипломних та курсових робіт


ІХ. Гарантії якості освітньої програми

Х. Інше

Address

м. Нова Каховка, вул. Горького 9Д
тел. +380(5549)7-83-55

Чи встигаєте Ви підготуватися
до занять?

так, завжди готуюсь до всіх занять;
голосувати
не до всіх, але до більшості;
голосувати
тільки до занять з основних дисциплін;
голосувати
тільки до занять, які мені цікаві;
голосувати
взагалі не встигаю готуватися
голосувати