Портфоліо освітньої програми "Психологія"

Друк

Спеціальність 053 Психологія

спеціальність 053 Психологія ОКР Бакалавр

І. Навчально-методичне забезпечення освітньої програми

Освітньо-професійна програма 053 Психологія 2019 ОКР Бакалавр
Стандарт вищої освіти Психологія ОКР Бакалавр
1.6 Навчальний план 053 Психологія

ІІ. Історія створення і розвитку освітньої програми

ІІІ Навчально-методичне забезпечення освітніх компонентів

3.1 Робочі програми навчальних дисциплін
3.3 Анотації дисциплін
3.4 Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт
3.5 Методичні рекомендації щодо проходження виробничих та навчальних практик


ІV. Кадровий склад

4.3 Кадровий склад спеціальності

V. Зв'язки з ринком праці та ключовими роботодавцями і професійними асоціаціям

5.5 Склад Ради роботодавців НГІ
5.7 Перелік баз практики

VI. Академічна мобільність здобувачів вищої освіти

VIІ. Наукова робота студентів

7.1 Перелік наукових праць студентів

VIІІ. Підсумкова атестація

8.1 Тематика дипломних робіт
8.1 Тематика курсових робіт з вікової психології
8.1 Тематика курсових робіт з загальної психології
8.1 Тематика курсових робіт з основ психологічного консультування

ІХ. Гарантії якості освітньої програми

Х. Інше

спеціальність 053 Психологія ОКР Магістр

І. Навчально-методичне забезпечення освітньої програми

Освітньо-професійна програма 053 Психологія ОКР Магістр

Стандарт вищої освіти Психологія ОКР Магістр 

1.6 Навчальний план 053 Психологія

ІІ. Історія створення і розвитку освітньої програми

ІІІ Навчально-методичне забезпечення освітніх компонентів

3.6 Методичні рекомендації до підготовки випускної магістерської роботи

ІV. Кадровий склад

V. Зв'язки з ринком праці та ключовими роботодавцями і професійними асоціаціям

VI. Академічна мобільність здобувачів вищої освіти

VIІ. Наукова робота студентів

VIІІ. Підсумкова атестація

ІХ. Гарантії якості освітньої програми

Х. Інше

Address

м. Нова Каховка, вул. Горького 9Д
тел. +380(5549)7-83-55

Чи встигаєте Ви підготуватися
до занять?

так, завжди готуюсь до всіх занять;
голосувати
не до всіх, але до більшості;
голосувати
тільки до занять з основних дисциплін;
голосувати
тільки до занять, які мені цікаві;
голосувати
взагалі не встигаю готуватися
голосувати