Друк

Спеціальність 081 Право

спеціальність 081 Право ОКР Бакалавр

І. Навчально-методичне забезпечення освітньої програми
Освітньо-професійна програма 081 Право 2019 ОКР Бакалавр
Стандарт вищої освіти Право ОКР Бакалавр
1.6 Навчальний план 081 Право

ІІ. Історія створення і розвитку освітньої програми

ІІІ Навчально-методичне забезпечення освітніх компонентів

3.1 Робочі програми навчальних дисциплін (посилання)
3.3 Анотації дисциплін (посилання на сайт)
3.4 Методичні рекомендаціїщодо виконання курсових робіт
3.5 Методичні рекомендації щодо проходження виробничих та навчальних практик

ІV. Кадровий склад

4.2 Група забезпечення усіх освітніх програм
4.3 Кадровий склад спеціальності  Право
4.4 Перелік наукових праць викладачів
4.11 Кандидатури гарантів усіх освітніх програм

V. Зв'язки з ринком праці та ключовими роботодавцями і професійними асоціаціям

5.5 Склад Ради роботодавців
5.7 Перелік баз практик

VI. Академічна мобільність здобувачів вищої освіти

VIІ. Наукова робота студентів

7.2 Наукові праці студентів

VIІІ. Підсумкова атестація

8.1 Тематика курсових робіт з Теорія держави та права
8.1 Тематика курсових робітз дисципліни Цивільне право
8.1 Тематики курсових робіт  з дисципліни Кримінальне право

ІХ. Гарантії якості освітньої програми

Х. Інше

спеціальність 081 Право ОКР Магістр

Address

м. Нова Каховка, вул. Горького 9Д
тел. +380(5549)7-83-55

Чи встигаєте Ви підготуватися
до занять?

так, завжди готуюсь до всіх занять;
голосувати
не до всіх, але до більшості;
голосувати
тільки до занять з основних дисциплін;
голосувати
тільки до занять, які мені цікаві;
голосувати
взагалі не встигаю готуватися
голосувати