Портфоліо освітньої програми "Облік і оподаткування"

спеціальність 071 Облік і оподаткування ОКР Бакалавр

І. Навчально-методичне забезпечення освітньої програми

1.2 Стандарт вищої освіти Облік і оподаткування ОКР Бакалавр
1.5 Освітньо-професійна програма 071 Облік і оподаткування 2019 ОКР Бакалавр
1.6 Навчальний план 071 Облік і оподаткування ОКР Бакалавр

ІІ. Історія створення і розвитку освітньої програми

ІІІ Навчально-методичне забезпечення освітніх компонентів

3.5 Методичні рекомендації щодо проходження практики

ІV. Кадровий склад

V. Зв'язки з ринком праці та ключовими роботодавцями і професійними асоціаціям

5.5 Склад ради роботодавців Облік і оподаткування

VI. Академічна мобільність здобувачів вищої освіти

VIІ. Наукова робота студентів

VIІІ. Підсумкова атестація

8.1 Тематика дипломних робіт

ІХ. Гарантії якості освітньої програми

Х. Інше

спеціальність 071 Облік і оподаткування ОКР Магістр

І. Навчально-методичне забезпечення освітньої програми

1.2 Стандарт вищої освіти Облік і оподаткування ОКР Магістр
1.5 Освітньо-професійна програма 071 Облік і оподаткування 2019 ОКР Магістр
1.6 Навчальний план 071 Облік і оподаткування ОКР Магістр

ІІ. Історія створення і розвитку освітньої програми

ІІІ Навчально-методичне забезпечення освітніх компонентів

3.5 Методичні рекомендації щодо проходження практики
3.5 Методичні рекомендації щодо проходження практики 2
3.6 Методичні рекомендації з підготовки випускної магістерської роботи

ІV. Кадровий склад


V. Зв'язки з ринком праці та ключовими роботодавцями і професійними асоціаціям

5.5 Склад ради роботодавців Облік і оподаткування

VI. Академічна мобільність здобувачів вищої освіти

VIІ. Наукова робота студентів

VIІІ. Підсумкова атестація

8.1 Тематика дипломних робіт

ІХ. Гарантії якості освітньої програми

Х. Інше

Address

м. Нова Каховка, вул. Горького 9Д
тел. +380(5549)7-83-55

Чи встигаєте Ви підготуватися
до занять?

так, завжди готуюсь до всіх занять;
голосувати
не до всіх, але до більшості;
голосувати
тільки до занять з основних дисциплін;
голосувати
тільки до занять, які мені цікаві;
голосувати
взагалі не встигаю готуватися
голосувати