Портфоліо освітньої програми "Комп'ютерна інженерія

спеціальність 123 Комп'ютерна інженерія ОКР Бакалавр

І. Навчально-методичне забезпечення освітньої програми

1.2 Стандарт вищої освіти Комп'ютерна інженерія ОКР Бакалавр
1.4 КОНЦЕПЦІЯ ПІДГОТОВКИ Комп'ютерна Інженерія
1.5 Освітньо-професійна програма 123 Комп'ютерна інженерія
1.6 Навчальний план 123 КІ ОКР Бакалавр

ІІ. Історія створення і розвитку освітньої програми

ІІІ Навчально-методичне забезпечення освітніх компонентів

3.1 Робочі програми навчальних дисциплін (посилання)
3.3 Анотації дисциплін (посилання на сайт)
3.4 Методичні рекомендаціїщодо виконання курсових робіт
3.4.1.Методичні вказівки до виконання курсових робіт із дисципліни "Алгоритми та структури даних"
3.4.2 Методичні вказівки Комп'ютерна схемотехніка
3.4.3 Методичні вказівки до курсовой КСМ
3.5 Методичні рекомендації щодо проходження виробничих та навчальних практик

3.6 Методичні рекомендації до підготовки випускної бакалаврської роботи

ІV. Кадровий склад

4.1 Склад проєктних груп
4.2 Склад груп забезпечення
4.3 Кадровий склад кафедри
4.4 Перелік наукових праць викладачів
4.5 Наукові праці викладачів
4.11 Гарант освітної програми
4.12 Статті, фоторепортажі, відео занять на сайті

V. Зв'язки з ринком праці та ключовими роботодавцями і професійними асоціаціям

5.2 Фотозвіт про проведення ярмарок вакансій 1
5.2 Фотозвіт про проведення ярмарок вакансій 2
5.3 Проведення професійних свят
5.6 Угоди про співпрацю з роботодавцями
5.7 Перелік баз практик

VI. Академічна мобільність здобувачів вищої освіти

6.1 Консолідований звіт

VIІ. Наукова робота студентів

7.1 Перелік наукових праць студентів
7.2 Наукові праці студентів
7.4 Програми наукових і навчально-методичних заходів

VIІІ. Підсумкова атестація

8.1 Тематика курсових і дипломних робіт

ІХ. Гарантії якості освітньої програми

9.4 Перелік нормативних документів
9.5 Відкриті заняття

Х. Інше

10.1 Характеристика умов бібліотечно-інформаційного обслуговування
10.2 Характеристика умов інформаційно-комп'ютерної підтримки
10.3 Комплекс інформаційних ресурсів
10.4 Відомості про матеріально-технічні умови

Address

м. Нова Каховка, вул. Горького 9Д
тел. +380(5549)7-83-55

Чи встигаєте Ви підготуватися
до занять?

так, завжди готуюсь до всіх занять;
голосувати
не до всіх, але до більшості;
голосувати
тільки до занять з основних дисциплін;
голосувати
тільки до занять, які мені цікаві;
голосувати
взагалі не встигаю готуватися
голосувати