Друк

Правила оформлення курсової роботи

Спосіб оформлення

Друкований на одному боці білого паперу формату А4 (210 х 297 мм)

Міжрядковий інтервал

1,5

Шрифт

Times New Roman

Номер шрифту

14

Поля

Ліве – 3 см, праве – 1,5 см, верхнє – 2см, нижнє – 2см

Відстань між заголовками та текстом

Два міжрядкові інтервали

Оформлення заголовків

Назви розділів пишуться великими літерами посередині, назви підзаголовків маленькими (окрім першої)  посередині. Крапки після назв не ставляться. Можна виділяти жирним шрифтом або курсивом. Перенос не допускається.

Нумерація сторінок

Першою сторінкою вважається титульний аркуш, але на ньому номер не ставиться, так як і на сторінці зі змістом. Номер проставляється зі стор. 3, починаючи зі вступу. Розташовується номер сторінки у верхньому правому куті. "№" чи "стор." не ставиться. Крапка після цифри теж не ставиться.

Об’єм роботи
(друкованих сторінок)

для 1 курсу – 30 сторінок
для 2, 3 курсу – 35 сторінок
для 4 курсу – 35 – 40 сторінок

Перелік використаної літератури

15 – 20

Посилання (зноски) можна робити трьома способами:

І.  У свою чергу О. Лєйст, заперечуючи необхідність виділення заходів захисту, вва­жає, що їх функції та спосіб реалізації відріз­няються від заходів юридичної відповідаль­ності (Лейст О. Э. Санкции и ответственность по советскому праву. - М., 1981. – с. 90)

ІІ.  У свою чергу О. Лєйст, заперечуючи необхідність виділення заходів захисту, вва­жає, що їх функції та спосіб реалізації відріз­няються від заходів юридичної відповідаль­ності. [ 12, с.90]. Де "12" – номер літературного джерела у списку використаної літератури.

ІІІ.  У свою чергу О. Лєйст, заперечуючи необхідність виділення заходів захисту, вва­жає, що їх функції та спосіб реалізації відріз­няються від заходів юридичної відповідаль­ності.1

 

1Лейст О. Э. Санкции и ответственность по советскому праву. - М., 1981. – с. 90 (шрифт 10)

Address

м. Нова Каховка, вул. Горького 9Д
тел. +380(5549)7-83-55

Чи встигаєте Ви підготуватися
до занять?

так, завжди готуюсь до всіх занять;
голосувати
не до всіх, але до більшості;
голосувати
тільки до занять з основних дисциплін;
голосувати
тільки до занять, які мені цікаві;
голосувати
взагалі не встигаю готуватися
голосувати