Друк

План наукових заходів на 2017р.

План організації науково-дослідної роботи в

Новокаховському гуманітарному інституті на 2017 рік

 

п/п Найменування заходу Термін виконання Виконавець Очікуваний результат
1 2 3 4 5
1. Організація наукових досліджень з пріоритетних напрямів наукової діяльності інституту та наукових заходів
  Проведення планових наукових досліджень згідно наскрізної тематики НДР на кафедрах інституту Впродовж року Заст. директора з наукової роботи, декан факультету, завідувачі кафедр Друковані праці, статті, виступи на конференціях, навчально-методичні розробки та рекомендації
Організація та проведення наукових заходів відповідно до плану проведення науково-практичних конференцій та семінарів в НГІ у 2017 році Впродовж року Заст. директора з наукової роботи, декан факультету, завідувачі кафедр

Видання матеріалів, рекомендації за результатам и проведених заходів

2. Підвищення наукової кваліфікації викладачів та співробітників
 

Складання плану підвищення наукової кваліфікації викладачів та співробітників інституту. Контроль за ходом виконання

  Січень Заст. директора з наукової роботи, декан факультету, завідувачі кафедр  План 

Складання плану подання кандидатур викладачів інституту на присвоєння вчених звань доцента та професора

  Січень Заст. директора з наукової роботи, декан факультету, завідувачі кафедр  План

Надання інформаційно-консультаційної допомоги викладачам та співробітникам у підвищенні наукової кваліфікації

 Впродовж року Заст. директора з наукової роботи  Інформаційні матеріали

Складання списку кадрового резерву науково-педагогічних працівників з числа магістрів та випускників інституту

  Травень Заст. директора з наукової роботи, декан факультету, завідувачі кафедр   Список
3. Організація науково-дослідної роботи студентів
  Затвердження плану організації науково-дослідної роботи студентів згідно пріоритетних тем інституту  Січень  Заст. директора з наукової роботи, декан факультету, завідувачі кафедр  План
Затвердження тематики і наукових керівників студентських наукових досліджень по кафедрам інституту  Січень Декан факультету, завідувачі кафедр Плани наукової роботи кафедр
Надання допомоги НТСАД і МВ інституту у його діяльності та проведенні студентських наукових заходів Впродовж року Заст. директора з наукової роботи, декан факультету, завідувачі кафедр План роботи СНТ
Організація і проведення Міжвузівської науково- практичної конференції студентів “Актуальні фінансово-економічні проблеми сучасного розвитку України ”   Березень Заст. директора з наукової роботи, декан факультету, завідувач кафедри управління та адміністрування Програма конференції, тези доповідей, прийняття рішення (рекомендацій)
Організація і проведення Міжвузівської науково- практичної конференції студентів “Актуальні питання практичної психології ”    Квітень Заст. директора з наукової роботи, декан факультету, зав. кафедри психології Програма конференції, тези доповідей, прийняття рішення (рекомендацій)
Організація підготовки та видання збірників матеріалів вищезазначених конференцій Квітень-травень Заст. директора з наукової роботи Матеріали конференцій (збірники тез)
Участь у ХІV Всеукраїнській науковій конференції студентів та молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» Квітень Заст. директора з наукової роботи, декан факультету, завідувачі кафедр Конкурсні роботи, тези доповідей
Організація конкурсу студентських есе на тему «Що для мене патріотизм і любов до Батьківщини?» Червень Заст. директора з наукової роботи, декан факультету, завідувачі кафедр Конкурсні роботи, тези доповідей
Організація і проведення конкурсу студентських наукових робіт за тематиками наукових досліджень інституту  Жовтень Заст. директора з наукової роботи, декан факультету, завідувачі кафедр  Конкурсні роботи
Організація конкурсу студентських робіт студентів вищих навчальних закладів з національно-патріотичної тематики Листопад Заст. директора з наукової роботи, декан факультету, завідувачі кафедр Конкурсні роботи
Організація підготовки та видання збірників матеріалів Міжвузівської науково- практичної конференції студентів “Науково-дослідна робота студентів: стан, проблеми, перспективи ”  Грудень Заст. директора з наукової роботи  Матеріали конференції (збірники тез)
Організація і проведення науково-практичних семінарів згідно Плану проведення конференцій та семінарів в НГІ на 2017 рік  Впродовж року Заст. директора з наукової роботи, декан факультету, завідувачі кафедр Програми семінарів, прийняття рекомендацій, видання методичних матеріалів
Участь у різноманітних конкурсах наукових робіт, конференціях студентів і молодих вчених, олімпіадах  Впродовж року Заст. директора з наукової роботи, декан факультету, завідувачі кафедр Конкурсні роботи, тези
4. Публікація   результатів   наукових     досліджень
  Підготовка наукових публікацій у збірниках наукових видань (в т.ч. фахових) Впродовж року Заст. директора з наукової роботи Монографії, статті, тези доповідей
5. Організація міжнародного наукового співробітництва
  Інтернет - пошук зарубіжних партнерів - науковців Впродовж року Заст. директора з наукової роботи, декан факультету, завідувачі кафедр факультетів Аналітична довідка
Підготовка і направлення у зарубіжні та вітчизняні заклади освіти пропозицій щодо наукового співробітництва Впродовж року Заст. директора з наукової роботи Листи з пропозиціями, договори на співпрацю
Організація додаткових факультативних курсів підвищення рівня володіння рівня володіння іноземною мовою для викладачів та студентів Впродовж року Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін (викладачі іноземної мови) Публікації іноземною мовою
6. Організація грантової роботи
  Підготовка проектів на тримання грантів Впродовж року Заст. директора з наукової роботи, декан факультету, завідувачі кафедр факультетів Грантові проекти
  Залучення студентів у грантовій роботі в якості волонтерів Впродовж року Заст. директора з наукової роботи, декан факультету, завідувачі кафедр факультетів Грантові проекти

 

м. Нова Каховка, вул. Горького 9Д
тел. +380(5549)7-83-55

Чи встигаєте Ви підготуватися
до занять?

так, завжди готуюсь до всіх занять;
голосувати
не до всіх, але до більшості;
голосувати
тільки до занять з основних дисциплін;
голосувати
тільки до занять, які мені цікаві;
голосувати
взагалі не встигаю готуватися
голосувати