Друк

Вимоги до оформлення тез доповідей на студенських конференціях

Приймаються до друку матеріали обсягом 2-3 повні (!) сторінки, формат аркуша А4, набрані в редакторі MS Word у вигляді комп'ютерного файлу з розширенням *.doc, *.docx або *.rtf. Шрифт Times New Roman, розмір 12. Міжрядковий інтервал 1; абзацний відступ 0,7; поля: ліве 3 см, праве 1 см, верхнє та нижнє 2 см; вирівнювання – по ширині. Посилання на літературу (якщо є) – у квадратних дужках.

Рубрикація тез доповідей повинна містити наступні дані:

  • прізвище та ініціали автора(-ів), назва навчального закладу, де навчається автор(и) (вирівнювання по правому краю);
  • назва тез (великими літерами), (вирівнювання по центру);
  • основний зміст тез;
  • список літератури.

Назва файлу повинна відповідати прізвищу автора.

Увага! Не допускати зайвих пробілів при форматуванні тексту!

Назва доповіді друкується по центру прописними літерами, нижче – ПІБ автора, курс, група, спеціальність, назва навчального закладу, науковий керівник.

Список літератури нумерується вручну.

Примітка. Надано загальні вимоги щодо оформлення тез. Організатори кожної окремої науково-практичної конференції можуть несуттєво змінювати вимоги (розмір шрифту, міжрядковий інтервал, поля, абзацний відступ).


Приклад оформлення тез

проблеми банківської сфери та проблеми їх вирішення

Васильченко О.А., студент 5 курсу
економічного факультету,
Чернявська Т.А., к.е.н., доц.
кафедри «Фінанси і кредит»,
Новокаховський гуманітарний інститут
ВНЗ «ВМУРоЛ «Україна»

Банківська сфера України в останні роки зросла надзвичайно високими темпами. Тому особливої уваги заслуговує питання її подальшого розвитку.

Список використаної літератури

  1. Касьяненко В.О. Прогнозування економічних процесів: навчальний посібник / В.О. Касьяненко, Л.В. Старченко. – Суми: Університетська книга, 2006.- 172с.

  2. Савчук В.П. Особливості функціонування банківської системи / В.П.Савчук, М.М.Віниченко // Фінанси України. - 2008. - №11.- с.55-60.

Address

м. Нова Каховка, вул. Горького 9Д
тел. +380(5549)7-83-55

Чи встигаєте Ви підготуватися
до занять?

так, завжди готуюсь до всіх занять;
голосувати
не до всіх, але до більшості;
голосувати
тільки до занять з основних дисциплін;
голосувати
тільки до занять, які мені цікаві;
голосувати
взагалі не встигаю готуватися
голосувати